JOUNI QVEFLANDER

Kotisivujeni tarkoitus ja päämäärä on halu tuoda esille asoita, jotta ns. terveet ihmiset huomaisivat oikeanlaisen asenteen erillaisuutta kohtaan. Sanotaan: "Kyllä vammaiset pärjää, jos ympäristö pärjää". Voimme kysyä itseltämme ja ympäristöltämme, mikä on meidän kaikkien suhtautuminen vammaisiin ja erilaisuutta kohtaan yleensäkin?

Mitä tapahtuu niille vammaisille, jotka ovat saanet esim. koulutuksen ammattiin? Onko heillä mahdollisuuksia tai välineitä toimiakseen tässä yhteiskunnassa? Yksi mahdollistaja monista subjektiivisista oikeuksista arjessa selviytymiseen olisi henkilökohtainen avustaja. Perusteluna edm. oikeuden saamiseksi on, että se takaa jokaiselle vammaiselle ihmiselle lain suoman oikeuden ja mahdollisuuden tasavertaisuuteen, osallisuuteen ja turvallisuuteen. Monilla liikuntavammaisilla on lisäksi mm. kommunikaatiovaikeuksia ja täten näin he voivat tulla myös väärinymmärretyksi. Jo siksi henkilökohtainen avustaja olisi välttämätön. Vaikka ihminen ei voisi toimia tehokkaasti työssään, tai olla tuottava, eikö ihmisellä voisi olla siitä huolimatta oikeus ja mahdollisuus toimia tasavertaisena jäsenenä tässä yhteiskunnassa?

Osallisuus on myös sitä, että saa olla mukana vaikuttamassa ja kokemassa asioita. Tällä tavalla myös vammaisen sosiaalinen kanssakäyminen säilyy ja hänen oman verkostonsa luominen mahdollistuu. Ennalta ehkäisevän työn merkitys ja tuettu elämänhallinta ovat yksilötasolla suuria asioita. Juuri näillä ehkäistään syrjäytyminen, masentuminen ja muut näistä aiheutuvat ongelmat ennen kuin ne pääsevät syntymään.

Näillä sivuilla esiteltyjen tapahtumien ja tempausten tarkoituksena on löytää heidän henkiset ja fyysiset voimavaransa sekä sitä kautta kokea onnistumisen euforia ja kuuluminen yhteiskuntaan. Tiedostaminen itsestään lisääntyy monien kokemuksien ja mahdollisuuksien kautta. Näin tietoisuus yhteiskunnan tarjoamista mahdollisuuksista ja lain suomista oikeuksista laajenee.

Vammaisuus ja seniori-ikäisyys ei ole "ammatti" joka tulee hoitaa neljän seinän sisään. 

 

Jouni Qveflander